img

Elipsys

EKSANTRİSİTE KONTROLÜ VE ÇEVRESİNDEKİ DESTEK İLE GP KONTAK LENS SİSTEMİ

Keratokonus için Gelişmiş Sistem
Eksantrisite Kontrollü Gaz Geçirgen Lens Sistemi

Arka bölümde Sferik-Osferik tasarım, çevresel destek kontrolü ile birlikte, daha iyi bir korneal hizalama sağlayan gözyaşı değişimini optimize ederek merkezlenme ve stabiliteyi korur. Ön yüzde çoklu küre geometrisi bulunur. Düzenli kornealara sahip hastalar veya keratokonus veya diğer korneal ektazileri olan hastalar için endikedir. Değişken çaplı optik bölge tasarımı, çoğu düzensiz korneada merkezlenmiş ve stabil kalmalarına izin verir. "Çevresel destek kontrolü"nün yeni konsepti, farklı eksantrisite düzeylerine sahip kornealar için idealdir. İstatistiksel bir analiz temel alınarak, farklı korneal durumlar için bir nomogram oluşturulmuş ve çeşitli eksantrisite seviyeleri tanımlanmıştır.