img

Europa Scleral

EUROPA SCLERAL kontakt lens 16 mm ve 18 mm çaplı lenslerde mevcuttur. EUROPA SCLERAL lensleri skleraya dayanır ve korneayı tamamen toparlayarak sıvı rezervuarını tutmasına olanak tanır.

EUROPA SCLERAL'in, çok çeşitli kornea ve skleral geometrilere başarılı bir şekilde uyum sağlayabilecek şekilde benzersiz bir şekilde tasarlanmış 2. nesil JUPITER ESCLERAL ™ lens olması amaçlanmaktadır . Diğer mevcut skleral lens tasarımlarında sıklıkla olduğu gibi, oblate ve prolat korneaları takmak için birden fazla montaj seti gerekli değildir.

EUROPA SCLERAL kontakt lens, hafif ila şiddetli düzeydeki kornea düzensizliği ve oküler yüzey hastalığını yönetmek için tasarlanmıştır.

Hasta endikasyonları
Keratokonus, kornea nakli, travma veya ameliyattan kaynaklanan kornea düzensizliğinin yönetimi.
Şiddetli kuru göz, oküler greft ve konakçı hastalığı ve Stevens-Johnson sendromundan kaynaklanan oküler yüzey hastalığının tedavisi.
Yumuşak merceklerle kabul edilebilir görüş elde edemeyen hastalar için bir alternatif.

EUROPA SCLERAL merceğin montaj felsefesi, mercek dokunsallığının sklerayı hizalaması ile korneayı 100 ila 300 mikron kadar kubbeleştirmektir. İyi oturan bir lens, hareket etmeden göze yarı sızdırmaz olmalıdır.